Reports

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पठाएको बजेटको असन्तुष्ट पत्र

मिति २०७६।२।१९ माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू अर्थ मन्त्रालय सिंह दरवार बिषय : आ.ब. २०७६।७७ को बजेट सम्वन्धमा । महोदय, अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकका सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा निम्न राय सुझाव प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।   १ स्थायी लेखा नम्वर नभएका कामदारलाइ बितरण गरिने पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च सम्वन्धमा अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २६ मा आयकर ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्तावको बुंदा २ मा निम्न व्यवस्था प्रस्ताबित गरिएको छ । “ आयकर ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ १) र ...
Read More