ट्रेड फेसिलिटेशन अफिस “टि.एफ.ओ.”क्यानडाको सहयोगमा मिति २०७१ माघ २३ गते “एक्सपोर्ट टु क्यानडा” विषयक सेमिनार आयोजना गरिने

chamber_building