Homepage

Welcome to Nepal Chamber of Commerce !!

chamber_buildingNepal Chamber of Commerce (NCC), established in the year 1952 (2009 BS) is the first Chamber of Commerce in Nepal. At present, it has more than 1,600 ordinary members and more than 8,000 registered firms.

Located in Kathmandu, the capital city of Nepal, the NCC has been playing remarkable role in the business promotion and formulation of commercial, industrial and fiscal policies of Nepal Government.

View of President

Rajesh KajiI am delighted in introducing the website “www.nepalchamber.org” showcasing the activities from Nepal Chamber of Commerce. Nepal Chamber of Commerce is the pioneer business organization established after the democratic innovation in Nepal. Since its establishment from 1952 Nepal Chamber of Commerce is devoted in expanding chamber …Read more…

Press Release

 • विदेशी लगानी मेगा प्रोजेक्टमा मात्र हुनुपर्छ

  June 9, 2019

  https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fannapurnapost.com%2Fnews%2F129023%3Ffbclid%3DIwAR1D2P2YXlHuhKg9HiEwX17RZNrnNkwh5mjlMu79MyQI2r5CAANXF3LPO1c&h=AT0O-5KtuLygy9emdLRhy5qwhukpph2MtZiz6wZDtIXEamgSXM4-V1qNtHSIwiGaqV4mdu240fl51jDI4_u58-u7PVZ-uEA8CqfZXO2gBq5juY7IH5h9DNgkt_UbchGl6CTR     Read More

 • नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पठाएको बजेटको असन्तुष्ट पत्र

  June 9, 2019

  मिति २०७६।२।१९ माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू अर्थ मन्त्रालय सिंह दरवार बिषय : आ.ब. २०७६।७७ को बजेट सम्वन्धमा । महोदय, अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकका सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा निम्न राय सुझाव प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।   १ स्थायी लेखा नम्वर नभएका कामदारलाइ बितरण गरिने पारिश्रमिक तथा… Read More

 • बजेटको प्रतिक्रिया

  June 9, 2019

  मिति २०७६।२।१६ श्रीमान सम्पादकज्यू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको अवधारणा देहाय बमोजिम प्रकाशनार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । कैलाश कुमार बजिमय महानिर्देशक वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धी दर परिलक्षित गरेको छ । बजेटमा बिद्यमान सुधार कार्यक्रमले यो आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त… Read More